PATELLALUXATION

 

 

Cinque Terre

Därför är det viktigt att kolla Patella på sin Kleinspitz/Mittelspitz.

Patellaluxation och palpatorisk undersökning av knäleder

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Två former av patellaluxation förekommer.

Den vanligaste formen är när knäskålen glider ur sin position och hamnar på insidan (medialt) av knäleden.

Den andra formen är när knäskålen hamnar på knäledens utsida (lateralt).

Det finns många olika bakomliggande orsaker till patellaluxation.

Ett vanligt symptom är hälta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar

får en typisk, knäande gång.

Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftlig, men arvsgången har inte kunnat fastställas.

Det faktum att förekomsten varierar kraftigt mellan olika raser och mellan olika familjer är dock indikationer

på att sjukdomen är ärftlig.

Enkelt autosomal recessiv arvsgång har föreslagits, men en vanligen accepterad uppfattning är

att arvsgången är polygen (d.v.s. flera olika gener samverkar).

Palpatorisk undersökning av knäleder

Patellaluxation konstateras genom palpation och graderas på en skala från 0-3 baserat

på med vilken lätthet luxering sker:

Grad 0 = Normal

Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.

Grad 2= Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.

Grad 3 = Patella är permanent luxerad.

Resultatet av undersökningen registreras centralt för samtliga raser vilket innebär att alla raser kan få

undersökningen utförd och registrerad hos SKK "Hunddata".

För att undersökningsresultatet skall registreras krävs att:

hunden är minst 12 månader gammal vid undersökningstillfället

undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar

undersökningen utförs på SKKs patellaintyg.

För ett fåtal raser gäller dessutom registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som före parning

ej har officiellt intyg om patellastatus vid lägst 12 månader.

För information för respektive ras, se gällande registreringsregler.

Källa: SKK = Svenska Kennel Klubben 

Tillbaka

©Kennel Tväråstugan