PRA

 


Cinque Terre

Därför är det viktigt att Ögonlysa sin Kleinspitz/Mittelspitz.

PRA (Progressiv retinal atrofi)

PRA (Progressiv retinal atrofi) är en fortskridande ärftlig näthinnesjukdom som förekommer i många raser.

Tidiga och sena former finns. De tidiga ger symptom hos valpar/unghundar.

De sena ger symptom hos vuxna hundar. Debutåldern varierar mellan och inom raser.

Förutom rasspecifika hälsoprogram finns,

vid autosomal recessiv arvsgång, generell rekommendation mot avel med anlagsbärare för PRA,

det vill säga djur med PRA samt deras föräldrar och eventuellt redan producerad avkomma.

Special- och rasklubbar kan därutöver ha ytterligare rekommendationer,

t.ex. att syskon till hund med PRA ska uteslutas från avel.

Program för PRA: ögonlysning

För vissa raser gäller särskilda registreringsbestämmelser innebärande ...

att avkomma efter föräldradjur som inte ögonundersökts inom ett (1) år före betäckningen ej kan registreras.

att PRA-hund avelsspärras och att avkomma fortsättningsvis ej kan registreras.

att PRA-hunds bägge föräldrar avelsspärras och att avkomma fortsättningsvis ej kan registreras.

att PRA-hunds eventuellt redan producerade avkomma avelsspärras och

att avkomma fortsättningsvis ej kan registreras.

ERG-undersökning

Hund som ERG-undersökts i Sverige eller Norge vid lägst 18 månaders ålder behöver ingen förnyad

undersökning avseende PRA.

 

Källa: SKK = Svenska Kennel Klubben

 


 

Tillbaka

©Kennel Tväråstugan