RASSTANDARD FÖR KLEINSPITZ & MITTELSPITZ

 


Rasstandard för Tysk spets/Mitelsplitz inklusive Keeshond och Pomeranian.

Ursprungsland/hemland: Tyskland

Användningsområde: Vakt- och sällskapshund.

FCI-Klassifikation: Grupp 5, sektion 4

Bakgrund/ändamål:

Tysk spets härstammar från stenålderns torvhundar ”Canis
familiaris palustris Rüthimeyer” och senare boplatskulturers spetsar
och är Mellaneuropas äldsta hundtyp. Många andra raser har
sitt ursprung från den. I icke tysktalande länder är wolfspitz känd
som keeshond och zwergspitz som pomeranian.
Mittelspitz var och är "varnare" och arbetade t.ex på bogserbåtar och pråmar mm.
Att bevaka och varna har alltid varit spetsarnas passion. Med sin fantastiska hörsel och uppmärksamhet är de mycket medvetna om sitt revir och har minimal och/eller ingen jaktinstinkt.

Helhetsintryck:

Spetsarna fängslar med sin vackra päls som står ut från kroppen
pga den rikliga underullen. Särskilt imponerande är den kraftiga
manliknande kragen runt halsen och den yviga svansen som bärs
kavat över ryggen. Det rävlika huvudet med de pigga ögonen, de
små spetsiga och tättsittande öronen ger spetsen dess unika och
karakteristiska, käcka utseende.

Viktiga måttförhållanden:

Förhållandet mellan mankhöjd och kroppslängd skall vara 1:1.

Uppförande/karaktär:

Tysk spets skall alltid vara uppmärksam, livlig och mycket tillgiven sin ägare.

Den skall vara mycket läraktig och lätt att fostra.
Dess misstro mot främlingar och brist på jaktlust gör den till en
idealisk vakthund. Rasen är varken ängslig eller aggressiv.

Typiskt för rasen är en päls som står emot väder och vind, robust kroppsbyggnad och lång livslängd.

Huvud:

Huvudet skall vara medelstort och uppifrån sett vara bredast baktill och kilformat avsmalna mot nosspetsen.

Stop:

Stopet skall vara måttligt till markerat, men aldrig abrupt.

Nostryffel:

Nostryffeln skall vara rund, liten och rent svart, dock mörkbrun
hos bruna spetsar.

Nosparti:

Nospartiet skall inte vara alltför långt, varken grovt eller för snipigt och i god proportion till skallen.

Förhållandet mellan skallparti och nosparti skall hos
wolfspitz/keeshond, gross- och mittelspitz vara ungefär 3:2, hos kleinspitz

och zwergspitz/pomeranian ungefär 4:2.

Läppar:

Läpparna skall inte vara överdrivna. De skall ligga stramt an mot
käkarna och inte bilda veck i mungiporna. Läppränderna skall
vara helt svarta hos alla färgvarianterna, dock bruna hos bruna
spetsar.

Käkar/Tänder:

Käkarna skall vara normalt utvecklade med ett fullständigt, regelbundet
och korrekt saxbett med 42 tänder. Hos kleinspitz och
zwergspitz/pomeranian tolereras ett visst premolarbortfall.

Tångbett är tillåtet hos alla rasvarianterna.

Kinder:

Kinderna skall vara mjukt rundade, men inte framträdande.

Ögon:

Ögonen skall vara medelstora, mandelformade, något snedställda och mörka.
Ögonkanterna skall vara svarta hos alla färgvarianter, dock mörkbruna hos bruna spetsar.

Öron:

Öronen skall vara små och högt ansatta och sitta tämligen nära
varandra. De skall vara trekantiga och spetsiga, alltid upprättstående
med styva öronspetsar.

Hals:

Halsen skall vara medellång, brett ansatt i skuldrorna och utan
löst halsskinn. Nacken skall vara lätt välvd. Halsen skall vara täckt
av tjock, ymnig päls som bildar en stor krage.

KROPP

Överlinje:

Överlinjen börjar vid spetsarna på de upprättstående öronen och
övergår i en mjuk båge i den korta, plana ryggen. Den yvigt
svepande svansen, som delvis täcker ryggen, avrundar silhuetten.

Manke/rygg:

Den höga manken sluttar omärkligt mot den plana, strama ryggen, som skall vara så kort som möjligt.

Ländparti:

Länden skall vara kort, bred och kraftig.

Kors:

Korset skall vara brett och kort, inte sluttande.

Bröstkorg:

Bröstkorgen skall vara djup, väl välvd och med väl utvecklat förbröst.
Bröstkorgen skall sträcka sig bakåt så långt som möjligt.

Underlinje:

Buklinjen skall vara endast svagt uppdragen.

Svans:

Svansen skall vara högt ansatt och medellång. Den skall ända från
roten vara rullad uppåt och framåt över ryggen. Den skall ligga
an mot ryggen och vara täckt av yvig päls. En dubbelringla i
svanstippen tolereras.

EXTREMITER

Framställ:

Fronten skall vara rak och ganska bred.

Skulderblad:

Skuldrorna skall vara välmusklade och ligga väl an mot överarm,
bröstkorgen. Skulderbladen skall vara långa och väl tillbakalagda.

Överarm:

Överarmen skall ha ungefär samma längd som skulderbladet
och tillsammans bilda en ca 90graders vinkel.

Armbåge:

Armbågsleden skall vara stark, åtliggande mot bröstkorgen och
varken vara inåt- eller utåtvriden.

Underarm:

Frambenen (underarmarna) skall vara medellånga i förhållande
till kroppen, stadiga och fullständigt raka. Benens baksidor skall
vara väl bepälsade.

Mellanhand:

Mellanhänderna skall vara starka, medellånga och med 20 graders
vinkel från lodlinjen.

Framtassar:

Framtassarna skall vara så små som möjligt, runda och slutna,
s.k. kattassar, med väl välvda tår. Klor och trampdynor skall vara
svarta hos alla färgvarianter, dock mörkbruna hos bruna spetsar.

Bakställ:

Bakstället skall vara mycket muskulöst och rikligt bepälsat ner till haslederna.

Sedda bakifrån skall bakbenen stå raka och parallella.

Lår/underben:

Lår- och underben skall vara ungefär lika långa.

Knäled:

Knälederna skall vara starka och för spetshundsraser normalt vinklade.

De skall varken vrida sig inåt eller utåt i rörelse.

Has/Mellanfot:

Hasorna skall vara medellånga, mycket starka och stå lodrätt.

Baktassar:

Baktassarna skall vara så små som möjligt, tätt knutna med väl
välvda tår, s.k. kattassar. Trampdynorna skall vara kraftiga. Färgen
på klor och trampdynor skall vara så mörk som möjligt.

Rörelser:

Den tyska spetsen skall röra sig med god drivkraft, flytande och spänstigt.

Hud:

Huden skall vara stramt åtliggande utan rynkor.

PÄLS

Pälsstruktur:

Rasen skall ha dubbelpäls; lång, rak utstående ytterpäls och kort,
tjock, bomullslik underull. På huvudet, öronen, framsidorna av
benen samt på tassarna skall pälsen vara kort och tät (sammetslik).
Resten av kroppen skall ha lång, riklig päls. Den får inte vara
vågig, lockig, raggig eller dela sig på ryggen. Hals och skuldror
skall vara täckta av en tät man. Frambenens baksidor skall vara väl
bepälsade. Bakbenen skall ha riklig päls från kors till has
(s.k.byxor) Svansen skall vara yvigt behårad.

Färg:

a) Wolfspitz/Keeshond: Gråschatterad

b) Grosspipitz: Svart, brun, vit.

c) Mittelspitz: Svart, brun, vit, orange, gråschatterad,
och ”andra färger”.

d) Kleinspitz: Svart, brun, vit, orange, gråschatterad,
och ”andra färger”.

e) Zwergspitz/Pomeranian: Svart, brun, vit, orange, gråschatterad,
och ”andra färger”.

Svart:

På svarta hundar skall underull liksom hud vara mörk . Färgen på
ytterpälsen skall vara blanksvart utan något vitt eller andra tecken.

Brun:

På bruna hundar skall färgen vara enhetligt mörkbrun.

Vit:

På vita hundar skall färgen vara rent vit utan några skiftningar i
synnerhet inte gulaktiga, vilka är de vanligast förekommande,
särskilt vid öronen.

Orange:

Orangefärgade hundar skall ha enhetlig färg.

Gråschatterade:

Gråschatterade hundar skall vara silvergrå med svarta hårspetsar.
Nosparti och öron skall ha mörk färg; runt ögonen skall väl
definierade ”glasögon” finnas, en fin svart pennlinje skall gå
snett uppåt från yttre ögonvrån till nedre öronfästet; distinkta
markeringar och schatteringar bildar uttrycksfulla men korta
ögonbryn. Manen liksom pälsen på skuldrorna skall vara ljus;
fram- och bakbenen skall inte ha svarta markeringar nedanför
armbågarna eller knälederna, utom svaga penselstreck på tårna.
Svansspetsen skall vara svart. Undersidan av svansen och byxorna
skall vara ljust silvergrå.

Andra färger:

Termen ”annan färg” omfattar alla färgnyanser som; creme,
creme-sobel, orange-sobel, svart med tan-tecken och fläckig (alltid
med vitt som grundfärg). De svarta, bruna, grå eller orange
fläckarna skall vara fördelade över hela kroppen.

STORLEK

Mankhöjd:

a) Wolfspitz/keeshond: 49 cm +/- 6 cm.

b) Grosspitz: 46 cm +/- 4 cm

c) Mittelspitz: 34 cm +/- 4 cm

d) Kleinspitz: 26 cm +/- 3 cm

e) Zwergspitz/Pomeranian: 20 cm +/- 2 cm

Mankhöjd på Zwergspitz/Pomeranian under 18 cm är inte önskvärt.

Slutmätning sker vid utställning efter 15 månader.

NYTT BESLUT FRÅN FCI/SKK Oktober År 2019

STORLEK

Mankhöjd:

Grosspitz: 45 cm +/- 5 cm 40 cm och över.

Mittelspitz: 35 cm +/- 5 cm 30 cm och över, under 40 cm.

Kleinspitz: 27 cm +/- 3 cm 24 cm och över, under 30 cm.

Zwergspitz/Pomeranian: 21 cm +/- 3 cm under 24 cm.

Mankhöjd på Zwergspitz/Pomeranian under 18 cm är inte önskvärt.

Slutmätning sker vid utställning efter 15 månader

Parning får ske mellan:

 - Grosspitz och Mittelspitz

 - Mittelspitz och Kleinspitz

 - Kleinspitz och Pomeranian

Parningsförbud råder mellan övriga raser.

Vikt:

Alla varianter av tysk spets skall ha en vikt som motsvarar dess storlek.

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Allvarliga fel:

- Felaktig kroppsbyggnad
- Alltför flat skalle; utpräglat äppelhuvud
- Köttfärg på nostryffel, ögonkanter och läppränder
- Ofullständigt antal tänder hos wolfspitz/keeshond, grosspitz och mittelspitz
- Alltför stora eller ljusa ögon. Blå ögon
- Felaktiga rörelser
- Avsaknad av distinkta ansiktsmarkeringar hos gråschatterade spetsar.

Diskvalificerande fel:

- Öppen fontanell
- Över- eller underbett
- Ektropion eller entropion
- Vippöron
- Tydliga vita fläckar hos alla icke vita spetsar.

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka
dess hälsa och sundhet.

Testiklar:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Källa: Svenska Klein- och Mittelsplitz Klubben

 

 

 

Tillbaka

©Kennel Tväråstugan